تماس با ما

آدرس پایگاه : گیلان، ماسوله، محله کشه سر
شماره تماس پایگاه میراث فرهنگی:  34758470 - 013
شماره تماس یگان حفاظت میراث ماسوله: 58105996 - 013
شماره نمابر:  34758209 - 013

ایمیل :

آب و هوای هم اکنون ماسوله